DjamKaret

Over de band

Er is weinig bekend van deze Prog Rock band, ondanks dat zij al sinds 1984 actief is. De essentie is echter dat hun muziek zeer sterk geënt is op improvisatie. Daar waar "moderne" bandjes volgens een "format" moeten spelen, staat de individuele vrijheid van de muzikanten bij Djam Karet bovenaan in het prioriteiten lijstje.

De naam van de band komt (volgens experts) uit het Indonesisch, en betekent "Rekbare tijd".
Chuck Oken Jr. heeft de naam bij de band aangedragen en werd dus ook geaccepteerd. Hij kwam de naam tegen in een boek door Harlan Ellison "The Beast that Shouted Love at the Heart of the World".

De individuele bandleden en hun instrumentarium worden belicht bij "De bandleden".

UPDATE: Voor het nieuwe materiaal (dat ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan wordt gecomponeerd/opgenomen) maakt Henry Osborne weer gewoon deel uit van de band! (Gelukkig).

Naast de genoemde instrumenten (zie bij de bandleden individueel) wordt nog wel eens afgeweken van "het normale", dat wil zeggen dat er ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld een 5-snarige basgitaar of een 11-snarige electrische gitaar.

De band waar Chuck in speelde, voordat de band van Gayle met deze band fuseerde, heette "Happy Cancer". Maar op de een of andere manier vonden ze dat toch niet zo'n goede naam. Vandaar dat deze alsnog gewijzigd werd. Eerst in "Dali's car", later (in ca. 1984) in Djam Karet.

Van de leden is alleen Gayle Ellett een professionele muzikant, de anderen moeten gewoon werken voor hun dagelijks brood. Daarom is het des te opvallender dat zij al zolang bestaan, en ook nog met regelmaat een cd uitbrengen. Dat de kwaliteit van de muziek niet ter discussie staat lijkt mij duidelijk, maar goed, dit is dan ook een fan-site. Vraag dus niet om een objectieve mening!

De band heeft zelf ook een website, deze is te vinden op de Djam Karet homepage.
------

Little is known concerning this great ProgRock band. The essence however is that their music is based on improvisational behaviour.

Other band use a format to give themselves a musical face, Djam Karet's main priority is to give all the musicians optimal individual freedom.

The bandname is derived from the Indonesian language and means "Elastic Time".
Chuck Oken jr. suggested the name after having read the term in a book by Harlan Ellison: "The Beast that Shouted Love at the Heart of the World".


The individual members of DK and their instruments are found on "De bandleden".

UPDATE: For the new material (being composed and recorded for their 30-year anniversary as DK) is Henry Osborne again integral part of DK! (I like that!).

Before Djam Karet was founded, Chuck played in a band called "Happy Cancer", but somehow that didn't seem to be a very good bandname.... So the name was changed into "Dali's Car". Later (1984) Chuck's band merged with Gayle's band and Djam Karet was born!

Gayle Ellett is the only professional musician, the others still have to work for a living! :-) It is therefor rather unique that the band still exists after all these years and still releases albums!

And of course the quality of there music is outstanding, has been throughout the years, and will hopefully be for many years to come! No discussions about that, this happens to be a fansite!

If you want to know more about Djam Karet: visit their own website: Djam Karet homepage.